viernes, 13 de agosto de 2010

Du'a an-nûr (arabic, árabe)

clickar sobre la imagen para verla a tamaño real
Click on Picture for larger view

Allahummaj'al li nuran fi qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wanuran fi bashari, wa nuran fi sya'ri, wa nuran fi dami, wa nuran fi 'izami, wa nuran min baini yadayya, wa nuran min khalfi, wa nuran 'an yamini, wa nuran 'an syimali, wa nuran min fauqi, wa nuran min tahti, Allahumma zidni nuran, wa'athini nuran, waj'alni nuran.

No hay comentarios: